اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۵۳۳۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۴۷۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۷۵۱۸۹۹ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۵۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۵۱۸۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام ، روبروی پارک شهر، مجتمع تجاری خیام

صنعت پارس تکنیک

تلفن

  • ۳۳۹۷۵۳۳۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۴۷۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۶۷۵۱۸۹۹ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۷۵۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۶۷۵۱۸۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام ، روبروی پارک شهر، مجتمع تجاری خیام